Digestivna radiologija    

Predavači: prof. dr Đorđije Šaranović, prof. dr Aleksandar Ljubić, dr Ivana Blažić, dr Bojan Banko, dr Dragan Vasin, prof. dr Tatjana Božanović, ass. dr Polina Pavićević, prof. dr Sanja Stojanović

21. i 22. april 2017, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

02- 04. jun 2017, Opšta bolnica Medigroup, Beograd

Predavači: prof. dr Đorđije Šaranović, dr Ivana Blažić, prof. dr Rikardo Manfredi, doc. dr Aleksandra Đurić Stefanović, prof. dr Dragan Mašulović, dr Dragan Vasin, dr Bojan Banko, prof. dr Sanja Stojanović, prof. dr Ružica Maksimović

Informacije

Do početka još:

Kontakt

Za sve dodatne informacije molimo Vas da nas kontaktirate na mail: